Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Υπεγράφη η απόφαση καταβολής Προνοιακών επιδομάτων του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου (Πάτρα)

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Νίκος Βούτσης  υπέγραψε τις 26 Φεβρουαρίου 2015  την απόφαση (ΑΔΑ: 7ΗΨΚ465ΦΘΕ-2ΦΒ) για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων  στους κατά νομό δικαιούχους για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.
Το ύψος των επιδομάτων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 114.440.854,60 Ευρώ.
Παρακαλούνται οι Δήμοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων εντός της επόμενης εβδομάδας.