Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Αυτά είναι τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου!

Αυτά είναι τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου!
Η ανακοίνωση της Πρυτανικής Αρχής για το θέμα
Τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκονται στην λίστα του QS με τα καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο.
Πρόκειται για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, αλλά και της Ιατρικής, με τα δύο τελευταία να εμφανίζονται για πρώτη φορά στην λίστα.  
Παράλληλα τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής και Χημικών Μηχανικών κατέχουν τη δεύτερη καλύτερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ανακοίνωση της Πρυτανικής Αρχής για το θέμα έχει ως εξής: «Δημοσιεύθηκαν οι κατατάξεις των θεματικών περιοχών των Πανεπιστημίων 2015 σύμφωνα με το σύστημα QS World Ranking/Top Universities.
Ενημερωτικά, το QS δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τον κατάλογο κατάταξης των καλύτερων θεματικών περιοχών αλλά και των Πανεπιστημίων του κόσμου, με βάση μια σειρά κριτηρίων (citations per faculty / per paper, academic and employer reputation, international faculty and international students ratio), το καθένα με διαφορετική βαρύτητα.
Η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται στις απαντήσεις περισσοτέρων από 85.000 ακαδημαϊκών και τουλάχιστον 41.000 εργοδοτών, αλλά και στην ανάλυση 17,3 εκατομμυρίων επιστημονικών δημοσιεύσεων και 100 εκατομμυρίων βιβλιογραφικών παραπομπών από τις βάσεις δεδομένων Scopus / Elsevier. 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, στις κατατάξεις με βάση τις θεματικές περιοχές και μέσα από την αξιολόγηση χιλιάδων ιδρυμάτων και αντίστοιχων ακαδημαϊκών τμημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, τρία θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών κατατάσσονται στην παγκόσμια ελίτ:
Το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών διατηρεί τη θέση του και ηγείται των αξιολογουμένων Τμημάτων του Ιδρύματός μας, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων 150 σχολών παγκοσμίως (θέση: 101-150), ενώ για πρώτη φορά εμφανίζονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου τα Τμήματα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και Ιατρικής: στις θέσεις 201-250 και 301-350, αντιστοίχως.
Επιπρόσθετα, τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής και Χημικών Μηχανικών κατέχουν τη δεύτερη καλύτερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα (score) για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, ακόμα και αν δεν εμφανίζονται ανάμεσα στις πρώτες εκατοντάδες παγκοσμίως, έχει βελτιωθεί.
Η Πρυτανική αρχή σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Συμβούλιο Ιδρύματος και τις ακαδημαϊκές μονάδες συνεχίζει τις συντονισμένες προσπάθειες για την μεθοδική αποτύπωση στοιχείων που σχετίζονται με δείκτες και κριτήρια για την περαιτέρω βελτίωση της συνολικής εικόνας κατάταξης του Ιδρύματος». 
patrasevents