Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Έρχεται Νέα Εποχή - Η Πάτρα ενώνεται με το λιμάνι!

Με γοργό βηματισμό προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης του νέου λιμανιού με την περιμετρική στις Ιτιές, ενώ όλα έγιναν χωρίς πρόβλημα σε ότι αφορά τις διαδικασίες που αφορούν τις απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή του έργου.

Τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει την Πάτρα είναι ο αποκλεισμός από το μεγάλο λιμάνι καθώς σύνορα φαίνεται πως δεν βάζει πια η θάλασσα αλλά οι "τοίχοι"! 
Η επίτευξη αυτού του έργου, θα δώσει στους Πατρινούς και επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν την ομορφιά της θάλασσας επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση τους με το λιμάνι.


Έρχεται Νέα Εποχή - Η Πάτρα ενώνεται με το λιμάνι!
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης των παραγλαύκειων αρτηριών με το νέο λιμάνι, η κατασκευή παράπλευρων και καθέτων οδών και ισόπεδων κόμβων που διαμορφώνονται, η σήμανση, ασφάλιση και ηλεκτροφωτισμός υπεραστικής οδού και κόμβων, και η κατασκευή επαρκούς αποχετευτικού δικτύου αγωγών - οχετών αποστράγγισης όμβριων τόσο στις παραγλαύκειες αρτηρίες όσο και στο παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο.
Σημαντικό έργο για τη σύνδεση του νέου λιμανιού με την Περιμετρική είναι και το έργο «Υπολειπόμενες εργασίες του έργου σύνδεσης ευρείας παράκαμψης Πάτρας με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου με την κατασκευή παραγλαύκειων αρτηριών και λοιπών εργασιών της παράκαμψης Πάτρας».
Στο αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνονται: 1) Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής των παραγλαύκειων και διευθέτησης του ποταμού Γλαύκου (προστασία του ποταμού με συρματοκιβώτια, οδοστρωσία, ασφαλτικά, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ατασκευή υδατογέφυρας-πεζογέφυρας κοντά στη γέφυρα της Ακρωτηρίου, πράσινο, καθαρισμός κοίτης του Γλαύκου κ.ά., 2) Εργα οδών σύνδεσης με τον κόμβο Κ1 και κατασκευή οδού προσωρινής σύνδεσης της Πατρών-Πύργου με τους παρόχθιους του χείμαρρου Παναγίτσα.


Έρχεται Νέα Εποχή - Η Πάτρα ενώνεται με το λιμάνι!

patraevents.gr