Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΠΑΤΡΑ: Αδεια σε άλλα 9 καταστήματα δίνει ο Δήμος - ΔΕΙΤΕ ποιοι ανοίγουν νέα επιχείρηση

1
Σας διαβιβάζουμε τις αιτήσεις και τους αντίστοιχους φακέλους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
των ενδιαφερομένων, που προβλέπονται από το άρθρο 80 παρ. 2,3 και 4 του Ν.3463/2006 – ΦΕΚ114
Α΄/862006 και υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, προκειμένου να τους χορηγηθεί προέγκριση άδειας
ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων, που οι όροι λειτουργίας τους καθορίζονται από υγειονομικές
διατάξεις.
Παρακαλούμε, να εγκρίνετε την χορήγηση των προεγκρίσεων των σχετικών αδειών ίδρυσης
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού εξετάσετε τις σχετικές αιτήσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2,3 και 4 του Ν.3463/2006 – ΦΕΚ 114 Α’ /862006, σε συνδυασμό με το
άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι φάκελοι έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και είναι
πλήρεις και σύμφωνα με τον νόμο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
1) Αίτηση ( 75808/17-06-2015 ) του κ. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για κατάστημα « ΚΟΥΡΕΙΟ » επί της οδού ΜΑΙΖΩΝΟΣ αρ.
203, με Α.Φ.Μ. 129589216.
2) Αίτηση ( 71736/10-06-2015 ) του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
για ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ » επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ αρ. 14, με Α.Φ.Μ. 066608454.
3) Αίτηση ( 75953/17-06-2015 ) της κ. VELICHKA TERZIEVA του YORDAN
για κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ) »
επί της οδού ΕΚΑΤΑΙΟΥ αρ. 6, με Α.Φ.Μ. 144619079.
4) Αίτηση ( 76743/18-06-2015 ) της κ. ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) » επί της οδού ΑΧΑΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ αρ. 15 Β, με Α.Φ.Μ. 127073775.
5) Αίτηση ( 76430/18-06-2015 ) του κ. ΣΕΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
για κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΨΗΣΤΑΡΙΑ) ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) » επί της οδού ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ αρ. 55 ,
στα ΔΕΜΕΝΙΚΑ, ΠΑΤΡΑ, με Α.Φ.Μ. 073748219.
6) Αίτηση ( 70340/09-06-2015 ) της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με ν.ε. τον κ.
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για κατάστημα «
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) » επί της οδού ΕΡΜΟΥ αρ. 113 & ΠΛ.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ αρ. 7 , με Α.Φ.Μ. 997824952.
7) Αίτηση ( 64733/29-05-2015 ) της κ. ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
για κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) » επί της οδού
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ αρ. 159 Α , στην ΠΑΤΡΑ, με Α.Φ.Μ. 119902649.
8) Αίτηση ( 75955/17-06-2015 ) του κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) » επί της οδού ΠΛ.
ΟΜΟΝΟΙΑΣ αρ. 34 , στην ΠΑΤΡΑ, με Α.Φ.Μ. 138663222.
9) Αίτηση ( 62287/26-05-2015 ) της κ. ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για κατάστημα « ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ » επί της οδού Π.Ε.Ο.
ΑΘΗΝΩΝ αρ. 72 , στο ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 061557805.
Dete