Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Πάτρα: Καταργούνται τα 5ευρα για είσοδο στα δημόσια νοσοκομεία

Πάτρα: Καταργούνται τα 5ευρα για είσοδο στα δημόσια νοσοκομεία
Η απόφαση των κυβερνούντων μπήκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης
«Τελείωσαν» και επίσημα τα 5ευρα που απαιτούνταν για την είσοδο στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης.
Πρόκειται για την απόφαση κατάργησης του εισιτηρίου των πέντε ευρώ στα νοσοκομεία το οποίο είχε προκαλέσει την αγανάκτηση αρκετών Πατρινών, όχι τόσο από πλευράς οικονομικής, αλλά κυρίως από πλευράς ηθικής.  
Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε, αναφέρει χαρακτηριστικά:«Καταργούμε την αριθμ. Υ3Α/ΓΠ/οικ. 7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» στο σύνολό της, όπως ισχύει και την παράγραφο 1 της αριθμ. Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11.09.2002 (ΦΕΚ 1223/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες», όπως αυτή ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
patrasevents