Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Πάτρα: Δενδροφύτευση στο χώρο των Αρσακείων Σχολείων

Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών συνεχίζοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, προγραμματίζουν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 δενδροφύτευση στο χώρο τωνΑρσακείων Σχολείων.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα περιβάλλοντος, η καλλιέργεια της αξίας του εθελοντισμού καθώς και η αισθητική αναβάθμιση του φυσικού τοπίου της περιοχής.
Τη δράσης μας στηρίζουν:
Το Πανεπιστήμιο Πατρών
Το Δασαρχείο Πατρών
Το Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ
Ο Δήμος Πατρέων
Οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων των Αρσακείων
Σχολείων Πατρών
Εθελοντικές Οργανώσεις
Το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών