Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Πήραμε τον τίτλο στην "μαύρη" εργασία - Πρώτη η Δυτική Ελλάδα!

Σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν και τα όσα αποκαλύπτει το σύστημα "Εργάνη" η Δυτική Ελλάδα είναι πρώτη για τον μήνα Ιούνιο στη "μαύρη" εργασία
Πρωταθλήτρια στους αδήλωτους εργαζόμενους κατά τους ελέγχους του Ιουνίου, αναδεικνύεται η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, με ποσοστό 23,5%.  Αυτό φανερώνουν τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας στο κυνήγι για την «μαύρη» εργασία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, διάστημα που εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι (ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές) με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και την υπηρεσία του ΙΚΑ Ε,ΥΠ.Ε.Α, ελέχθησαν 2.816 επιχειρήσεις. Από αυτές βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 467 (ποσοστό 16,88%).
Ειδικότερα, σε σύνολο 16.059 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 769 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,79%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 7.884.585 €. Ειδικότερα, σε 213 επιχειρήσεις που ελέχθησαν βρέθηκαν 155 αδήλωτοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα αξίας 1.616.111 ευρώ.
Στο σύνολο της χώρας, από την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» και την επιβολή των υψηλών προστίμων στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2014, ελέγχθηκαν συνολικά 17.281 επιχειρήσεις και σε σύνολο 106.630 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 2.415, με το συνολικό ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων για αυτή την περίοδο να ανέρχονται στα 24.883.607 ευρώ.